Wykorzystując nowe technologie i wykonując projekty w standardzie BIM, wychodzimy na przeciw nowym możliwościom, które na świecie są stosowane na szeroką skalę i z każdym dniem coraz bardziej popularne z uwagi na szereg korzyści jakie daje uczestnikom procesu inwestycyjnego.

BIM

 

 

Trudno scharakteryzować ten skrót w jednym zdaniu oraz zrozumieć jego bezpośrednie tłumaczenie.

BIM to tzw. modelowanie informacji o budynku. Dla nas oznacza: inwestycję budowlaną, którą można stworzyć w wirtualnym świecie zaczynając od koncepcji - aż do oddania obiektu do użytku.

 

BIM to wirtualne przedstawienie informacji:

(przestrzennej, czasowej, finansowej)
o budynku / projektowanym przedmiocie, obiekcie, produkcie oraz zamodelowanie i opisanie całej inwestycji zanim zostanie ona zrealizowana.

 

Pozwala przeprowadzić szereg analiz na etapie projektowym, dotyczących energooszczędności, nasłonecznienia, ruchu pieszego i kołowego itp.

 

Wgląd w wirtualny obraz inwestycji (model 3D) pokazujący obraz planowanego stanu faktycznego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu, czy automatyczne wykrywanie niezgodności w czasie projektowania, pozwalają uniknąć problemów na etapie realizacji, a co za tym idzie wystąpienia dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej kosztów.

BIM DLA INWESTORA

 

 

To przede wszystkim bezpośredni dostęp do aktualnego modelu obiektu i możliwość obserwowania postępów prac projektowych.

 

Świadome podejmowanie decyzji:

projekty  i realizacje naszej pracowni powstają w technologi BIM, dzięki czemu na wielu etapach procesu projektowego następuje likwidowanie niepewności wyboru.

 

System ten umożliwia świadome podejmowanie decyzji projektowych przed przystąpieniem do ich realizacji.

 

BIM stwarza też możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu, w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom Inwestora.

 

Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie są nanoszone do modelu 3D i automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji projektowej.

 

Projektowanie BIM pozwala więc rozwiać wiele wątpliwości na etapie projektowym i usunąć niebezpieczeństwo zwiększenia kosztów wynikłych ze zmian na etapie realizacji obiektu.

KONTROLA PROCESU

 

 

BIM jest wykorzystywany w zakresie planowania, projektowania, zarządzania i prowadzenia budowy. Pracując w tym standardzie projektanci łatwo gromadzą i wymieniają dane, współpracując
i udostępniając sobie niezbędne informacje.

 

Building Information Modeling pomaga koordynować współpracę pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantami.

 

Inwestor widzi na etapie projektu powstający w formie rzeczywistej produkt, niezależnie od rodzaju inwestycji czy segmentu branży i oferty. Pozwala to kontrolować koszty realizowanej inwestycji.

 

Umożliwia dużo łatwiejsze i szybsze przeanalizowanie ilość materiałów i czasu realizacji. Prowadzenie budowy w oparciu o BIM to między innymi oszczędność czasu i zasobów, profesjonalne podejście do realizacji zadania oraz kontrola nad przebiegiem i kosztami inwestycji.

 

Współpraca specjalistów dzięki BIM układa się płynniej, a dane projektu i informacje tworzące dokumentację są używane w całym cyklu życia obiektu, wprowadzając tym samym nowe standardy na naszym rynku.

POSZUKIWANIE IDEALNIE PASUJĄCEJ FORMY I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE,

KTÓRE URZECZYWISTNIĄ TWOJĄ WYOBRAŹNIĘ

 

copyright PROPAGITA design

3D / BIM

 

BUILDING INFORMATION MODELING

 

WIRTUALNE PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI (PRZESTRZENNEJ, CZASOWEJ, FINANSOWEJ) O BUDYNKU / PROJEKTOWAANEJ RZECZY

ZAMODELOWANIE I OPISANIE CAŁEJ INWESTYCJI ZANIM ZOSTANIE ONA ZREALIZOWANA.

 

 

PROJEKTY I REALIZACJE NASZEJ PRACOWNI POWSTAJĄ W TECHNOLOGI BIM.

POZWALA TO NA ŚWIADOME PODEJMOWANIE DECYZJI PROJEKTOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ICH REALIZACJI.

 

INWESTOR WIDZI NA ETAPIE PROJEKTU POWSTAJĄCY W FORMIE RZECZYWISTEJ PRODUKT, NIEZALEŻNIE OD SEGMENTU OFERTY. POZWALA TO NA KONTROLOWANIEM KOSZTÓW INWESTYCJI.

 

PROJEKTOWANIE BIM POZWALA ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI I USUNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW WYNIKŁYCH ZE ZMIAN NA ETAPIE  REALIZACJI.

 

POZWALA NA PRZEPROWADZENIU SZEREGU ANALIZ NA ETAPIE PROJEKTOWYM DOTYCZĄCYCH ENERGOOSZCZĘDNOŚCI, NASŁONECZNIENIA, RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO ITP.